Your location is here: dravecky.net  ⇒ LI-ION / LI-PO / LiFePO4 ⇒ iRobot Roomba 5xx-9xx BMS

iRobot Roomba 5xx-9xx BMS
LI-ION BMS with balancing for build replacement battery

Originálna batéria je typu NI-MH 14,4V. Pre použitie LI-ION akumulátorov je potrebné doplniť k BMS aj ovládanie ukončenia nabíjania. Originálna batéria obsahuje NTC termistor, ktorý má pri izbovej teplote 10Kohm. Počas nabíjania sa NI-CD a NI-MH značne zahrievajú, čo nabíjacia elektronika využíva na detekciu plného nabitia (samozrejme okrem napätia batérie) . Bez termistora roomba nebude batériu nabíjať a zahlási chybu nabíjania "err1", preto je nutné tento NTC termistor použiť. BMS pre LI-ION batérie po nabití ktoréhokoľvek článku v batérii na hodnotu 4.2V automaticky odpojí batériu, čo vyvolá chybu "err5". BMS obsahuje MoSFET tranzistory, ktoré batériu odpájú. Ich ovládací signál sa dá využiť na paralelné pripojenie statického rezistora k termistoru, čo roomba zdetekuje ako nahriatie článkov počas nabíjania a nabíjanie korektne ukončí. pokiaľ roomba zaparkuje, a je kompletné nabitá, bude zdetekovaná "zvýšená teplota" a roomba zahlási "err7".

Chyby nabíjania
err1 : Príliš studená batéria alebo zlý NTC termistor.
err5 : Termistor počas nabíjania nemení svoju hodnotu.
err7 : Termistor naznačuje zvýšenú teplotu, ale nemení svoju hodnotu.


No comments available