Your location is here: dravecky.net  ⇒ Informations ⇒ EAGLE 7.XX

  EAGLE 7.XX
  PS_INVERTED
  ako zmenšiť otvory
  how to do small size of drill

  Program EAGLE je skvelý CAD pre návrhy plošných spojov. Je ale primárne určený pre priemyselnú výrobu a pri použití v hobby podmienkach ma svoje obmedzenia. Jedným z problémov je generovanie negatívnej predlohy pre výrobu plošného spoja pozitívnou metódou. CAM processor je skvelý, no otvory generuje príliš veľké a pri leptaní sa ešte zväčšia. Pre ručné vŕtanie plošných spojov je vhodné mať čo najmenšie otvory. Elegantne sa to dá vyriešiť zmenou parametra pre generovanie otvorov v súbore eagle.def.

  V sekcii [EPS] treba zmeniť definíciu v riadku 509

  Pôvodný zápis

             "/h {  %% draw a hole\n"\
             "   /d exch def\n"\
             "   /y  exch def\n"\
             "   /x  exch def\n"\

  Nový zápis pre polovičné otvory

              "   /d  exch 2 div def\n"\
   

  Zápis pre 2/3 otvory

              "   /d  exch 1.5 div def\n"\

  Namiesto div sa dá použiť mul, čím sa bude otvor namiesto delenia násobiť napríklad

              "   /d  exch 0.5 mul def\n"\

  Ďalšou, podlľa mňa najelegantnejšou metódou je odrátať od priemeru otvoru konkrétny rozmer. Ak odrátame o každého otvoru 0,3mm výsledkom bude , že otvory pre skrutky a ostatné veľké otvory ostanú prakticky nezmenené. Metrický parameter sa zadáva v desaťtisícinách milimetra (3000 = 0,3mm).

              "   /d  exch 3000 sub def\n"\

   


  No comments available