Your location is here: dravecky.net  ⇒ Hobby ⇒ Typy detektorov

Typy detektorov
Niečo málo o detektoroch

Existujú tri základne typy detektorov kovov  

  • PI Pulse Induction
  • BFO Beat-frequency oscillator
  • VLF Very Low Frequency
    - IB Induction Balance
    - TR Transmit-Receive

 

PI

Pulzný detektor funguje na princípe vysielania silných pulzov cez cievku a následným prijímanim citlivým operačným zosilovačom. Prijatý signál je porovnávaný s generovaným. Výhodov impulzných detektorov je použitie v silne mineralizovaných pôdach a na oblastiach zamorených hrdzou alebo drobnými úlomkami kovu (piliny a pod.). Tieto detektory majú výhodu v detekovaní vo veľkych hĺbkach, ale iba veľkých predmetov. Nevýhodou je nemožnosť diskriminácie, čiže ni je možné rozlišovať druh kovu. Existujú síce aj impulzné detektory s diskrimimáciou, ale podľa mojich skúseností nie je ich diskriminácia príliš spoľahlivá.

 

BFO

Najjednoduchší a najstarší typ detektora. Jedná za o dvojicu oscilátorov pracujúcich na rovnakej frekvencii. Pracovná frekvencia je daná spravidla LC obvodmi. Jedna cievka je sonda a druhá umiestenená vo vnútri detektora. k sa vyhľadávacia cievka priblíži ku kovovému predetu, nepatrne sa zmení indukčnosť cievky a tým aj frekvencia primárneho oscilátora. Detekcia spočíva v porovnaní frekvencií oboch oscilátorov. Tieto detektory majú veľmi slabý dosah a nemaju možnosť diskriminácie kovov. 

 

VLF

Tieto detektory používajú dvojicu cievok. Jedna pracuje ako vysielač a druhá ako prijímač. Pracovná frekvencia sa pohybuje okolo 10Khz.  Prijímaný signál je zosilnený zosilovačom a porovnávaný fázovým dekóderom. Výhodou tohto typu detektora je veľmi účinná diskriminácia kovov, čiže dokáže rozlišovať železné a neželezné kovy. Detektory tohto typu musia mať cievku v pohybe počas práce, ak sa cievka zastaví, signál sa v podstate stratí, aje ke´d niektoré obsahuju funkciu pinpoint, pomocou ktorej dokážu pracovať aj na mieste, ale s horšími schopnosťami. Existujú dva typy cievok pre tento druh detektora. 

  • Koncentrická cievka - Vysielacia cievka je vonkajšia, prijímacia vnútorná. Vysielacia cievka musí mať časť vinutia v blískosti prijímacej cievky vynutú opačne, aby sa utlmil signál pôsobiaci priamo na prijímaciu cievku.
  • DD cievka alebo 2D cievka - obe cievky su prakticky rovnaké, umiestnené vedľa seba. Cievky sa musia zladiť čiastočným prekrytím. Je to veľmi náročné, musí sa dosiahnuť čo najnižší signál prijímacej cievky.

Výhodou DD cievky je šírka prehľadavaného priestoru, tieto cievky sa preto volajú widescan. Koncetrická cievka má zase výhodu v schopnosti násť drobnejšie objekty. Veľký vplyv na schopnosti cievky má hlavne ich priemer. atiaľ čo väčšia cievka má hlbší dosah, menšia nájde menšie predmety.


No comments available