Your location is here: dravecky.net  ⇒ Hobby ⇒ AMD Mobility Radeon HD 8690M, R5 M335

AMD Mobility Radeon HD 8690M, R5 M335
216-0841009
216-0867020

Upozornenie:

  • Uvedené hodnoty sú namerané na funkčnom chipe. Merať treba v oboch smeroch, uvádzam vždy nižšiu hodnotu.  
  • Odchylka neznamená problém pokiaľ napríklad namiesto 10KΩ nameráte 8KΩ alebo 12KΩ. Pokiaľ ale nameráte 5Ω tam, kde je uvedené 2KΩ, tak to už problém je.


No comments available