Your location is here: dravecky.net  ⇒ Hobby ⇒ Voltage feedback calculator

Voltage feedback calculator
Výpočet odporových deličov 
pre referenčné napätie

Občas treba nájsť vhodnú kombináciu rezistorov pre FB impulzného zdroja alebo STEP-UP, STEP-DOWN konvertora. Spravidla nie je šanca umiestniť trimer a treba použiť odpory bežných hodnôt. Hodí sa na to mať nástroj na výpočet.

Vzorce pre výpočet

Výpočet výstupného napätia
VN = ((VREF * ((R1+R2) / R2)))

Výpočet referenčného napätia
VREF = ((VN / (R1+R2)*R2)) 

Výpočet R1
R1 =  ((VN / VREF) * R2) - R2

Výpočet R2
R2 =(R1 / (VN-VREF)) * VREF

 

Download


No comments available