Your location is here: dravecky.net  ⇒ Electronic ⇒ Leptanie

Leptanie
Výroba DPS pomocou persíranu sodného.

Leptanie v persírane sodnom. Najlepší výsledok a najkratší čas sa dá dosiahnuť zahriatim na 45 - 50°C. Predloha pomocou čínskej UV farby a negatívnej predlohy.

Po pár minútach

Hotovo


No comments available