Your location is here: dravecky.net  ⇒ Electronic ⇒ EAGLE 7.XX

EAGLE 7.XX
PS_INVERTED
ako zmenšiť otvory
how to do small size of drill

Program EAGLE je skvelý CAD pre návrhy plošných spojov. Je ale primárne určený pre priemyselnú výrobu a pri použití v hobby podmienkach ma svoje obmedzenia. Jedným z problémov je generovanie negatívnej predlohy pre výrobu plošného spoja pozitívnou metódou. CAM processor je skvelý, no otvory generuje príliš veľké a pri leptaní sa ešte zväčšia. Pre ručné vŕtanie plošných spojov je vhodné mať čo najmenšie otvory. Elegantne sa to dá vyriešiť zmenou parametra pre generovanie otvorov v súbore eagle.def.

V sekcii [EPS] treba zmeniť definíciu v riadku 509

Pôvodný zápis

           "/h {  %% draw a hole\n"\
           "   /d exch def\n"\
           "   /y  exch def\n"\
           "   /x  exch def\n"\

Nový zápis pre polovičné otvory

            "   /d  exch 2 div def\n"\
 

Zápis pre 2/3 otvory

            "   /d  exch 1.5 div def\n"\

Namiesto div sa dá použiť mul, čím sa bude otvor namiesto delenia násobiť napríklad

            "   /d  exch 0.5 mul def\n"\

Ďalšou, podlľa mňa najelegantnejšou metódou je odrátať od priemeru otvoru konkrétny rozmer. Ak odrátame o každého otvoru 0,3mm výsledkom bude , že otvory pre skrutky a ostatné veľké otvory ostanú prakticky nezmenené. Metrický parameter sa zadáva v desaťtisícinách milimetra (3000 = 0,3mm).

            "   /d  exch 3000 sub def\n"\

 


No comments available