Your location is here: dravecky.net  ⇒  ⇒ Leptanie

  Leptanie
  Výroba DPS pomocou persíranu sodného.

  Leptanie v persírane sodnom. Najlepší výsledok a najkratší čas sa dá dosiahnuť zahriatim na 45 - 50°C. Predloha pomocou čínskej UV farby a negatívnej predlohy.

  Po pár minútach

  Hotovo


  No comments available