Your location is here: dravecky.net  ⇒  ⇒ AMD Mobility Radeon HD 8690M, R5 M335

  AMD Mobility Radeon HD 8690M, R5 M335
  216-0841009
  216-0867020

  Upozornenie:

  • Uvedené hodnoty sú namerané na funkčnom chipe. Merať treba v oboch smeroch, uvádzam vždy nižšiu hodnotu.  
  • Odchylka neznamená problém pokiaľ napríklad namiesto 10KΩ nameráte 8KΩ alebo 12KΩ. Pokiaľ ale nameráte 5Ω tam, kde je uvedené 2KΩ, tak to už problém je.


  No comments available