Your location is here: dravecky.net  ⇒  ⇒ Voltage feedback calculator

  Voltage feedback calculator
  Výpočet odporových deličov 
  pre referenčné napätie

  Občas treba nájsť vhodnú kombináciu rezistorov pre FB impulzného zdroja alebo STEP-UP, STEP-DOWN konvertora. Spravidla nie je šanca umiestniť trimer a treba použiť odpory bežných hodnôt. Hodí sa na to mať nástroj na výpočet.

  Vzorce pre výpočet

  Výpočet výstupného napätia
  VN = ((VREF * ((R1+R2) / R2)))

  Výpočet referenčného napätia
  VREF = ((VN / (R1+R2)*R2)) 

  Výpočet R1
  R1 =  ((VN / VREF) * R2) - R2

  Výpočet R2
  R2 =(R1 / (VN-VREF)) * VREF

   

  Download


  No comments available